Broeders en Zusters,

Na overleg tussen de twee kerken in Groningen werd in november 2016 besloten om een gezamenlijk project ‘De hulpactie voor de oorlogsweeskinderen uit Oost-Oekraïne’ te starten.

Twee Nederlandse kerken: de Remonstrantse- en de Russisch Orthodoxe kerk uit Groningen waren een jaar lang bezig om deze gezamenlijke hulpactie uit te voeren. In het kader van dit interkerkelijke diaconaal project zijn tijdens de kerkdiensten meerdere collectes gehouden.

Na de avonddienst en de speciale dankbare gebedsdienst bij de Russisch Orthodoxe kerk, die op 7 oktober 2017 namens de aanwezigen van beide kerkelijke gemeenschappen van gelovigen werd gehouden is op een feestelijke manier het Diaconale project afgesloten. Stand van zaken over de oorlogsweeskinderen in de Oekraïne, die onder het beschermheerschap van de kerk van de Heilige Luka in Kupyansk staan, werd door Lena Smit toegelicht. Alle aanwezigen hebben, onder het genot van een hapje en een drankje, ook het verhaal over het leven van de Heilige Luka, Aartsbisschop van de Krim, van een paar parochianen aangehoord.

Als resultaat zijn er in totaal financiële middelen ingezameld ter grootte van € 2.533,-.

Namelijk: een bedrag van € 1.500,- namens de Remonstrantse gemeente en € 1.033,- namens de Russisch Orthodoxe parochie in Groningen.

In december 2017 is al dit geld op het bestemmingsadres van de kerk in Kupyansk veilig aangekomen.

Dankzij uw interkerkelijke diaconale project in 2017 en financiële steun met een bedrag van € 1.033,-- voor de Kerk van de Heilige Luka van de Krim in Kupyansk en andere donaties uit Nederland, is er veel hulp aan de oorlogsweeskinderen uit Oost-Oekraïne verleend en zijn er nodige activiteiten vanuit de kerk voor deze kinderen georganiseerd en mogelijk gemaakt. Wij drukken oprecht nogmaals onze hartelijke dankbaarheid uit.

Al uw, met de hulp van God verzamelde geld, waren als eerste besteed om weeskinderen leuke winterfeestdagen te bezorgen, zoals mooie cadeautjes voor de Sinter Klaas en de Kerst te kopen. Ook werd een Kerstexcursie georganiseerd naar de hoofdstad van de provincie Kharkiv met een bezoek aan een kerkelijke dienst en daarna om lekker gezamenlijk te eten en pret bij de grote IJsbaan te maken. Nadere informatie samen met de foto’s zijn bijgesloten.

Een deel van de opbrengst is besteed voor het inrichten van een stacaravan, die is gemaakt van een grote tweedehands zeecontainer. Het ombouwen van deze zeecontainer bestaat uit veel werkzaamheden: volledige binnen isolatie, aanleg van verwarming, aanschaf van de benodigde meubels e.d. Ook is er een ketel voor de verwarming aangeschaft. Deze stacaravan is geplaatst nabij de kerk en is bedoeld als tijdelijk gebouw voor o.a. de zondagsschool, waarbij alle kinderen na de dienst, onder het genot van thee met iets lekkers, worden onderwezen in het christelijke geloof en de Bijbelse geschiedenis. Tevens wordt deze plek voor de feestmaaltijden tijdens de Orthodoxe feestdagen gebruikt. Verder werden er verschillende dingen aangeschaft voor de zondagsschool om het studeren van deze kinderen makkelijker te maken: zoals boeken en andere studiemateriaal.