Nieuwe aartsbisschop van Den Haag en Nederland

We hebben een nieuwe bisschop: Elisey aartsbisschop van Den Haag en Nederland. Hiermee is de tijdelijke locum tenens van Vladyko Simon, aartsbisschop van Brussel en België ten tijde. Wij danken vladyko Simon voor zijn trouw en inzet als herder van ons diocees

Op 16 januari vond op het kantoor van het bisdom in Den Haag een ontmoeting plaats tussen Aartsbisschop Elisey van Den Haag en Nederland en Carel ter Linden, (informeel) hof predikant van de Koninklijke familie. Tevens waren aanwezig archimandriet Nikon (Jakimoff), rector van de kerk van de h. Maria Magdalena in Den Haag, dhr. Claas Conijn, conservator van de koninklijke verzameling bij Paleis het Loo en hypodiaken Kirill Krayushkin, persoonlijk secretaris van Aartsbisschop Elisey. Aartsbisschop Elisey is voorgesteld aan de hoge vertegenwoordiger van het Hof als de pasbenoemde diocesane bisschop van het bisdom van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Nederland en tevens als de enige Orthodoxe bisschop die permanent in het Koninkrijk der Nederlanden zijn vestigingsplaats heeft. Tijdens het gesprek werd het belang van de dynastieke verbanden tussen het Russische en he Nederlandse vorstenhuis benadrukt. Ook werd dankbaar teruggekeken op de viering van het 200-jarig bestaan van de historische kerk van de H. Maria Magdalena in Den Haag, het spirituele toevluchtsoord van Koningin Anna Paulowna der Nederlanden, dochter van Tsaar Paul Romanov