Russisch-Orthodoxe Kerk Groningen

Achtergrond


Patriarch Kirill (Russisch: Патриарх Кирилл II Московский и всея Руси, Patriarch Kirll II Moskovski i Vseja Roesi) geboren als Vladimir Michailovitsj Goendjajev (Russisch: Владимир Михайлович Гундяев) (Leningrad, 20 november 1946) is een geestelijke in de Russisch-orthodoxe Kerk.

Zijn grootvader en zijn vader waren Russisch-Orthodox priester en hadden in een strafkamp gezeten. Op 3 april 1969 is hij tot monnik gewijd en op 1 juni 1969 werd hij priester gewijd. In 1970 werd hij professor dogmatische theologie op de Geestelijke Academie in Leningrad, waar hij van 26 december 1974 tot 1983 rector is. In 1971 werd hij afgevaardigd naar de Wereldraad van Kerken. Daarna blijft hij op vele manieren betrokken bij oecumenische contacten. In 1977 werd hij gewijd tot aartsbisschop van Vyborg en in 1988 werd hij benoemd tot aartsbisschop van Smolensk en Kaliningrad. In 1989 werd hij hoofd van het Departement voor Buitenlandse Betrekkingen van de Russisch-orthodoxe Kerk. In 1990 werd hij verheven tot metropoliet. Op 5 december werd hij tot locum tenens verkozen van de overleden patriarch patriarch Alexius II, die overleed op 5 december 2008. Hij werd op 27 januari 2009 verkozen tot patriarch en op 1 februari 2009 geïntroniseerd in de Christus-Verlosser kathedraal te Moskou als patriarch van Moskou en geheel Rusland en primaat van de Russisch-orthodoxe Kerk.

Patriarch Kirill is in zijn functie, van aartsbisschop en later metropoliet, als hoofd van het Departement voor Buitenlandse Betrekkingen van de Russisch-orthodoxe Kerk, diverse malen o.a. in 1988 en 2004 in Nederland geweest. Ook was hij plaatsvervangend Exarch van West-Europa (1976-78), locum tenens van het Russisch-orthodox bisdom van Den Haag en Nederland (1990-91).


Vader Onufry is de priester/voorganger in onze kerk.

Aanvankelijk woonde vader Onufry samen met zijn broer en medebroeder, vader Jewsewy, in Groningen. De broers zijn van oorsprong afkomstig uit het Friese Sneek en kregen als jongemannen belangstelling voor het orthodoxe geloof. Ze ontvingen hun geestelijke vorming en wijdingen in orthodoxe kloosters in Polen.Vader Onufry, eerste priester van de Russisch-orthodoxe parochie van de Heilige Transfiguratie in Groningen, zocht in de jaren ’90 naar versterking van de orthodoxie in Noord-Nederland. Hij dacht daarbij aan de vestiging van een klooster en vroeg zijn broer, die toen nog in een orthodox klooster in Polen woonde, om te helpen.

Het voormalige gereformeerde kerkje uit 1889 in het Friese Hemelum bleek beschikbaar en met de zegen voor het kloosterplan van hun respectievelijke bisschoppen gingen ze aan de slag. Na een verbouwing werd het klooster in 2000 in gebruik genomen. De afstand tussen Hemelum en Groningen bleek uiteindelijk toch te groot te zijn, zodat vader Onufry, in verband met zijn werk, in de stad Groningen bleef. Vader Jewsewy betrok alleen het klooster. Doordat hij de tweede priester van de parochie in Groningen is, spreekt hij vader Onufry toch regelmatig.

Vader Onufry heeft de titel van hegoumen gekregen in Polen, Jablezna. Vader Jewsewy is priestermonnik in het Russisch Orthodoxe klooster van de H. Nicolaas van Myra, in Hemelum.           

Powered by w3.css and WBCE CMS