Russisch-Orthodoxe Kerk Groningen

Anbi


 

1. Naam

Russisch-Orthodoxe Parochie van de Heilige Transfiguratie

2. Fiscaal nummer 8204.69.555

3. Contactgegevens

Adres: Ganzevoortsingel 2
Postcode/Woonplaats: 9711 AL Groningen
Telefoon: 050-3126886

E-mail: orthodoxekerkgroningen(at)yahoo(dot)com

4. Bestuurssamenstelling

Voorzitter: v. Onufry ( G.W.Vaillant )
Secretaris:  Sandra Nesic-Djurdjic
Penningmeester: Marc Zoetendal
Leden: Olga Anisimova, Asmeret Meinders, Anastasia Aychoua

5. Beleidsplan

Het werk: Het werk van onze parochie bestaat vooral uit het organiseren van Kerkdiensten voor Orthodoxe gelovigen uit alle landen. De Heilige Liturgie wordt elke zondag gehouden. Daarnaast worden ook de grote feesten van het Kerkelijk jaar gecelebreerd (Kerst, Pasen en Pinksteren). Individuele gelovigen worden terzijde gestaan door woorden en Sacramenten, zoals Biecht, Ziekencommunie, Ziekenzalving, Huwelijk, Doop & Begrafenis.

Geldwerving: De belangrijkste inkomstenbronnen zijn: vrijwillige maandelijkse bijdrage van de parochianen, giften, de collecte, en de verkoop van kaarsen en prosforen (dit zijn offerbroodjes). Incidenteel wordt geld geworven voor projecten in het buitenland die al dan niet met andere kerkgenootschappen worden gedaan.

Beheer van het vermogen:  De jaarlijkse inkosten worden hoofdzakelijk besteed aan de onkostenvergoeding van de Parochiepriester, reiskosten van de geestelijkheid, het onderhoud aan het gebouw (gas, elektra, verzekeringen, reparaties) en de benodigdheden voor de Heilige Diensten (gewaden, wierook, kaarsen, e.d.). Het overgebleven geld gaat naar een spaarrekening, en is bedoeld voor onvoorziene uitgaven.
Besteding van het vermogen: De spaarrekening wordt gebruikt om onvoorziene hoge uitgaven te kunnen doen, zoals bijvoorbeeld een nieuwe verwarmingsketel.

6. Link naar beleidsplan landelijke organisatie

www.orthodoxekerk.net

7. Beloningsbeleid

Er wordt geen loon betaald aan de Priesters. Wel worden alle onkosten, ook reiskosten vergoed aan de Priesters. Daarnaast kunnen leden van de Parochie een onkostendeclaratie indienen. Over het algemeen gebeurt dit laatste niet. 

8. Doelstelling

In de parochie verzamelen zich Orthodoxe Christenen in gebed en in de Heilige Mysteriën, om gezamenlijk een christelijk leven op te bouwen

9. Verslag van uitgevoerde activiteiten

 

10. Financiele verantwoording

 

 

Powered by w3.css and WBCE CMS